Het HR- tool van de kernbehoeften is inzetbaar bij:
Het HR- tool van de kernbehoeften is inzetbaar bij:

Het HR- tool van de kernbehoeften is inzetbaar bij:

Sollicitaties

Naast de competentievaardigheden kunnen met deze tool de kernbehoeften van de sollicitant zichtbaar worden gemaakt. Deze kunnen hiermee onderdeel worden van het sollicitatieproces.

Functioneringsgesprekken

Voelt de medewerker zich thuis in de functie, de afdeling en het team? Hierbij spelen de kernbehoeften een cruciale rol. Deze kunnen hiermee onderdeel worden van een functioneringsgesprek.

Loopbaanbegeleiding

Aandacht voor de kernbehoeften van het individu, de mens achter de werknemer, zal de loopbaanbegeleiding in een breder perspectief plaatsen en daarmee aan effectiviteit winnen.

Beroepskeuze

Of een functie bij de kernbehoeften van de kandidaat past, is een aspect wat met een persoonlijk behoeftenprofiel en het functieprofiel zichtbaar wordt gemaakt. Dit kan later teleurstellingen voor alle partijen voorkomen.

Teambuilding van binnenuit

Kennis bij elkaar van de individuele kernbehoeften geeft de mogelijkheid elkaar beter te begrijpen. Dit levert meer begrip voor elkaar op en dat is teamindividualisering. .

Het samenstellen van teams

Samenwerking gebeurt op grond van competenties en individuele kernbehoeften. Met het persoonlijk behoeftenprofiel kan hier bij het samenstellen of aanvullen van een team rekening worden gehouden.

Reorganisatie

De laatste erin, het eerste eruit? Of ook met de kernbehoeften rekening gaan houden? Met het persoonlijk behoeftenprofiel is dat een  mogelijkheid.

Overplaatsing

Wat kun je verwachten bij de overplaatsing van een medewerk(st) er? Door de kernbehoeften te vergelijken met het nieuwe team, afdeling, leidinggevende, krijg je daar vooraf inzicht in.

Project teams

Naast de competentievaardigheden kunnen met dit tool de kernbehoeften van de projectleden zichtbaar worden gemaakt. Dit verhoogt de kans op een goede samenwerking. Elkaar aanvullen in plaats van tegenwerken.

Reintegratie

Wanneer de kernbehoeften van een medewerker niet aansluiten op de functie en het team vraagt het werk dagelijks een extra inspanning. Het persoonlijk behoeftenprofiel maakt deze extra inspanningen zichtbaar en zijn daarmee bespreekbaar..