Kernbehoeften
Kernbehoeften

Kernbehoeften

Zes paar tegengestelde kernbehoeften: welke behoefte is sterker aanwezig

Alle mensen hebben deze kernbehoeften. Er zijn drie groepen mensen bij elke kernbehoefte. Een deel van de mensen is dus meer productgericht. Een ander deel meer mensgericht en nog een deel is beide in gelijke mate. Zo is het bij elke kernbehoefte.

  1. Mensgericht of productgericht of beide in gelijke mate
  2. Teamspeler of solist of beide in gelijke mate
  3. Risiconemend of risicomijdend of beide in gelijke mate
  4. Gericht op overzicht of gericht op verschillen of beide in gelijke mate
  5. Sfeergericht of resultaatgericht of beide in gelijke mate
  6. Moeter of willer en beide in gelijke mate

Je kunt iemand tegenkomen die dezelfde kernbehoefte sterker heeft. Dan vindt herkenning plaats. Je herkent iets van jezelf in de ander.

Je kunt iemand tegenkomen die een tegengestelde kernbehoefte heeft. Dan vindt geen herkenning plaats en kan door de onbekendheid terughoudendheid ontstaan, demotivatie en miscommunicatie ontstaan.

Je kunt ook iemand tegenkomen die beide behoeften even sterk heeft. Dan is er geen sprake van tegenstellingen. In het contact speelt die behoefte dan geen rol.

Kom je iemand tegen en is het gelijk een klikverhaal, dan is de kans groot dat je jouw behoefte herkent in de ander. Daarmee herken je iets wat jij ook belangrijk vindt. Eigenlijk herken je dan iets van jezelf bij de ander. Dat geeft de klik.

Herkent je de behoeften die jij belangrijk vindt niet bij de ander, dan kan je merken dat je geen of moeilijk contact kunt krijgen.

Heb je deze kennis, dan heb je de mogelijkheid om even af te stemmen op de ander en dat doe je met communicatie.