Langdurig werklozen
Langdurig werklozen

Langdurig werklozen

Voldoet niet aan het profiel

Een reactie die veel langdurig werklozen kennen. Welk profiel dan bedoeld wordt is meestal niet duidelijk.  Een achterstand die vele van hen ervaren. Afwijzing na afwijzing. Om moedeloos van te worden. Toch maar weer een brief sturen met je CV. Wat kan je anders?

De sollicitatieprocedure

Het CV neemt een grote plaats in bij een sollicitatieprocedure.  Ervaren recruiters of HR-medewerkers zien in een oogopslag of het CV aansluit of niet. De vraag is of een CV alleen het juiste middel is om jezelf te presenteren.

Niet herkende kwaliteiten

Veel mensen, ook langdurig werklozen, hebben kernbehoeften die kwaliteiten zijn en die dikwijls onbesproken blijven. Zo kan de ene mens langdurig alleen werken. Je moet het maar kunnen en zelfs leuk vinden om de hele dag langdurig alleen te moeten werken. Is er een vacature die dit vraagt, dan is er bij een deel van de mensen de kwaliteit om dat te kunnen. Is dit een langdurig werkloze en heeft hij of zij deze kwaliteit, dan heeft die wat te bieden. Misschien een reden om ook deze invalshoek  bij het sollicitatieproces te betrekken. Zo zijn er veel kwaliteiten, waar nog geen aandacht voor is. Vraagt de functie iemand die de hele dag met een product bezig kan zijn, zoals achter een computer of is er juist meer klantcontact? Vraagt de functie iemand die risiconemend is of meer risicomijdend? Enz.

Kernbehoeften

Een aanvulling op de brief en het CV. De kwaliteiten die voortkomen uit de kernbehoeften worden zichtbaar met het persoonlijk behoeftenprofiel van de sollicitant. Welke behoeften in de werksituatie worden gevraagd wordt duidelijk in het functiebehoeftenprofiel.