Leidinggevende
Leidinggevende

Leidinggevende

Leidinggevende 

Ook de leidinggevende begint met dezelfde vragen als de sollicitant en medewerker op internet voor het vaststellen van de eigen kernbehoeften. Het gaat immers over de mens achter de functie. Hetzelfde geldt voor de eerste herkenning van de kernbehoeften in de privésfeer.

Het contact van de leidinggevende en de medewerkers is een belangrijk deel van de invulling van de functie. Het extra effect van de leidinggevende is het motiveren van de medewerkers. In het algemeen heeft een leidinggevende daar veel invloed op. Het herkennen en afstemmen op een kernbehoefte van een medewerker draagt bij aan de motivatie.

Daarnaast heeft de leidinggevende de mogelijkheid om ook zo naar het team te kijken en daar iets mee te doen.

Omdat er bij elke kernbehoefte sprake is van steeds drie groepen mensen kan de leidinggevende dit in een team zichtbaar maken door ook het team even in drie groepen te verdelen. Bijvoorbeeld bij productgericht of meer mensgericht of beide in gelijke mate. Drie groepen. Deze uitsplitsing maakt het mogelijk om mensen met verschillende kernbehoeften en daarmee invalshoeken met elkaar in gesprek laten gaan en de tegenstellingen een op een te bespreken..

Daarnaast heeft de leidinggevende de mogelijkheid om de kernbehoeften individueel met een medewerker te bespreken. Aandacht voor wat een medewerker belangrijk vindt.