Sollicitant
Sollicitant

Sollicitant

Sollicitant

De kernbehoeften kunnen een rol spelen bij de sollicitatie en bij de inwerkperiode. De sollicitant weet door de uitslag van het persoonlijk behoeftenprofiel welke behoeften van haar of hem sterk en minder sterk aanwezig zijn.

Wat hiervan wel en niet aansluit op de nieuwe functie en werksituatie kan zichtbaar worden gemaakt door het functieprofiel van deze HR-tool. De aandachtspunten kunnen besproken worden. Daarmee weten beide partijen waar ze aan beginnen en kunnen daarop anticiperen.

Inwerken

Allemaal nieuwe mensen, nieuwe namen. Het kennismaken is begonnen. Met de een klikt het gelijk. Met een ander is het aftasten. Er is een verschil. De sollicitant, die de nieuwe medewerker is geworden, is meer voorbereid door de kennis van de eigen behoeften door het persoonlijk behoeften profiel, weet dat er verschillende behoeften zijn en kan deze herkennen door de handleiding. Sterker nog, de sollicitant heeft al kunnen oefenen met het herkennen in de privésituatie. Ook daar zijn allemaal mensen met verschillende kernbehoeften. Daarmee begrijpt de nieuwe medewerker waarom de ander zo anders reageert en weet hoe hiermee om te gaan.