Werving en selectie plus
Werving en selectie plus

Werving en selectie plus

Wanneer de kernbehoeften van iemand aansluiten op de functie en de werkomgeving dan gaat het werk meer van nature. Is dit niet het geval dan moet iemand op dat gebied, elke dag, een extra inspanning leveren. Dat kost extra energie. Elke dag weer. Dag in en dag uit. Totdat.

Het voorbeeld van de hele dag gesprekken moeten houden. De één krijgt daar energie van, de ander is ’s avonds doodmoe.

De hele dag aan een bureau zitten. De één vindt het een rustig baantje, de ander kost het veel energie.

Het werk niet afkrijgen, De één kan er niet van slapen, de ander haalt zijn schouders op.

Zo zijn er vele voorbeelden waar ieder mens individueel anders op reageert. Onzekerheid over de toekomst. Degene die meer risiconemend is, zal hier minder last van hebben dan iemand die meer risicomijdend is. Op één plek moeten blijven. Past het bij de behoeften die je hebt, dan geeft dat energie. Past het niet bij de behoeften die je hebt, dan kan, met de nadruk op kan, dit een oorzaak van ziek worden zijn.

De grens ligt bij het individu. Wat deze nog aankan. De mate waarin een behoefte aanwezig is speelt hierbij een belangrijke rol.